su Ari Vatenen
Airijoje su Ari Vatenen

Vigilijus Sadauskas su Michael Schumacher
Dubline su Michael Schumacher

Vigilijus Sadauskas su Stanley H. Backaitis
JAV su Stanley H. Backaitis

Lietuvos vairuotojų sąjunga

Lietuvos automobilių inžinierių sąjunga

Saugaus eismo edukacinio projekto "Eismo klasė" svetainė

Lietuvos valstybės istorija

98 m. Pirmasis baltų aprašymas.
1009 m. Kronikoje pirmą kartą paskelbiama apie baltus.
1199 m. Katalikų bažnyčia nori priversti baltus krikštytis.
1219-1263 m. Karalius Mindaugas suvienija Lietuvą.
1236 m. Šiaulių mūšis.
1316-1341 m. Didysis kunigaikštis Gediminas valdo Lietuvą.
1323 m. Vilniaus įkūrimas.
1341-1377 m. Gedimino sūnų Jaunučio ir Algirdo laikotarpis.
1350 m. Vytauto gimimas.
1381-1382 m. Kęstutis ateina į valdžią.
1382-1392 m. Lietuvos valdovas Jogaila.
1386 m. vasario 2 d. Jogaila tampa Lenkijos karaliumi.
1386 m. Jogaila vedė Jadvygą.
1387-1397 m. Aukštaitija tampa krikščioniška.
1392-1430 m. Vytautas valdo Lietuvą.
1410 m. Žalgirio mūšis.
1547 m. Pasirodo pirmoji lietuviška knyga.
1569 m. Liublino unija: Lenkija ir Lietuva tampa viena valstybe.
1795 m. Lietuvos - Lenkijos unija išyra ir Rusija perima Lietuvos žemes.
1812 m. Napoleonas puola Lietuvą.
1831 m. Sukilimas prieš Rusijos priespaudą.
1864-1904 m. Kirilicos raštas - privalomas, o lotyniškasis - uždraudžiamas.
1905 m. Revoliucija Rusijoje, Lietuva tampa savarankiška.
1914-1918 m. Pirmasis Pasaulinis karas, Vokietija užima Lietuvą.
1918 m. vasario 16 d. Paskelbiama Lietuvos Nepriklausomybė.
1918-1920 m. Karas su Lenkija.
1920 m. Taikos sutartis su Rusija.
1920 m. Lenkija užima Vilnių, Kaune įsikuria Lietuvos vyriausybė.
1923 m. Po 700 metų pertraukos Klaipėda grįžta į Lietuvos rankas.
1926 m. Kariuomenei įsikišus, Antanas Smetona ateina į valdžią.
1938 m. gegužės 12 d. Priimtas antrasis Lietuvos žemės įstatymas.
1939 m. Vilnius vėl grąžinamas Lietuvai.
1940 m. birželio 15 d Antanas Smetona pabėga iš Lietuvos, Rusija perima valdžią.
1941 m. Vokietija išvaro rusus ir užima Lietuvą.
1944 m. liepos 13 d. Rusai puola Lietuvą (Vilnių).
1945 m. sausio 28 d. Rusai puola Klaipėdą, visa Lietuva yra užimta.
1945-1953 m. Lietuviai tremiami į Rusiją.
1972 m. Pirmasis pasipriešinimas: Romas Kalanta pats save susidegina.
1987-1989 m. Gili ekonominė krizė Rusijoje. Perversmas Rusijoje.
1988 m. liepos 3 d. Prasidėjo Sąjūdžio įkūrimo iniciatyva.
1988 m. spalio 22 ir 23 d. Sąjūdžio įkūrimo kongresas.
1989 m. vasario 15 d. Sąjūdis nusprendžia siekti nepriklausomybės.
1989 m. Berlyno sienos griūtis.
1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias.
1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbia Nepriklausomybės aktą.
1991 m. sausio 13 d. Užimamas televizijos bokštas.
1991 m. vasario 4 d. Islandija pirmoji pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę.
1991 m. rugpjūtis. Rusija oficialiai pripažino Lietuvos Nepriklausomybę.
1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva tampa Jungtinių tautų organizacijos nare.
1992 m. rugpjūčio 17 d. Lietuva tampa Jungtinių tautų nare.
1992 m. spalio mėn. Referendumo būdu priimta nauja konstitucija.
1993 m. rugpjūčio mėn. Paskutinieji Rusijos kareiviai pasitraukia iš Lietuvos.
2001 m. gegužės 31 d. Lietuva tampa 141-ma Pasaulio prekybos organizacijos nare.
2004 m. kovo 29 d. Lietuva įstoja į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją.
2004 m. kovo 1 d. Lietuva tampa Europos Sąjungos nare.
2004 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Rolandas Paksas, pašalintas iš Prezidento pareigų.
2009 m. gegužės 24 d. Pirmajame prezidento rinkimų ture pirmą kartą istorijoje išrinkta moteris, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.


Į kitą puslapį: Naujienos