su Ari Vatenen
Airijoje su Ari Vatenen

Vigilijus Sadauskas su Michael Schumacher
Dubline su Michael Schumacher

Vigilijus Sadauskas su Stanley H. Backaitis
JAV su Stanley H. Backaitis

Lietuvos vairuotojų sąjunga

Lietuvos automobilių inžinierių sąjunga

Saugaus eismo edukacinio projekto "Eismo klasė" svetainė

Kodėl automobilis nekainuoja kaip kompiuteris

Vienoje kompiuterių mugėje ("ComDex") Bilas Geitsas ("Microsoft" įkūrėjas), lygindamas kompiuterių ir automobilių pramonę, padarė tokį pareiškimą:

"Jei "General Motors" (toliau - GM) taip pat būtų ištobulinę technologijas kaip kompiuterių industrija, tai mes šiandien visi važinėtume automobiliais, kurie kainuotų 25 dolerius (apie 63 Lt), o su 1 galonu (Amerikoje tai 3,78 l) benzino nuvažiuotumėm 1000 mylių (1609 km)".

GM vadovas Alanas Velčas, atsakydamas į šį pareiškimą padarė tokį išsamų pareiškimą:

"Jei GM būtų išvysčiusi tokias technologijas kaip "Microsoft", tai mes važinėtume automobiliais, kurie pasižymėtų tokiomis savybėmis:
- automobilis be jokios aiškios priežasties dukart per dieną patirtų avariją;
- kiekvieną kartą, kai linijos gatvėse būtų naujai nužymimos, reikėtų pirkti naują automobilį;
- kartkartėmis jūsų automobilis greitkelyje be jokios priežasties tiesiog užgestų, bet tai būtų laikoma normaliu dalyku, variklis būtų vėl įjungiamas ir važiuojama toliau;
- atliekant tam tikrus manevrus, pvz., posūkį į kairę, automobilis užgestų ir daugiau nebeįsijungtų, reikėtų iš naujo įmontuoti variklį;
- automobilyje galima būtų sėdėti tik vienam žmogui, nebent nusipirktum "Car95" arba "CarNT" versijas, bet tada reikėtų mokėti už kiekvieną sėdynę atskirai;
- "Macintosh" darytų automobilius, kurie naudoja saulės energiją, yra patikimi, penkis kartus greitesni ir du kartus juos lengviau vairuoti;
- tepalo kontrolės lemputė, perspėjamosios temperatūros ir akumuliatoriaus lemputės būtų pakeistos viena įspėjimo lempa: "Esminis variklio gedimas";
- naujos sėdynės "reikalautų", kad visų važiuojančiųjų būtų vienodas užpakalio dydis;
- oro pagalvė paklaustų: "Ar jūs įsitikinęs" prieš išsipūsdama;
- kartais automobilis be jokios priežasties jus užrakintų viduje;
- atsirakinti būtų įmanoma tik panaudojus tokią kombinaciją: vienu metu reikėtų traukti už durelių rankenėlės, sukti degimo raktelį ir viena ranka laikytis už radijo antenos;
- GM verstų jus kartu su kiekvienu automobiliu pirkti firmos "Rand McNally" (GM dukterinė firma) žemėlapių paketą, net jei jums - šitie žemėlapiai nereikalingi ar nepatinka;
- jei jūs šitos papildomos įrangos atsisakytumėte, automobilis iškart taptų 50 procentų lėtesnis (arba blogiau), be to, dėl šios priežasties GM taptų teisminio nagrinėjimo objektu;
- kiekvieną kartą, kai GM pristatytų naują automobilį, vairuotojai turėtų iš naujo mokytis vairuoti, kadangi joks įrenginys ir jungiklis nebūtų automobilyje toje pačioje vietoje, kaip ankstesniuose modeliuose;
- norint užgesinti variklį reikėtų spausti "start" mygtuką".

Į ankstesnį puslapį: Žiniasklaidai